OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN i ANULACJI

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi ogólnymi warunkami dokonywania rezerwacji, zmian i anulacji, gdyż ich zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania przez Państwa rezerwacji.

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.csk-spolem.pl.
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności i na którą będzie wystawiona faktura VAT. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT proszę podać dane do faktury najpóźniej w dniu potwierdzenia przez nas rezerwacji. Po tym terminie nie będzie możliwe uzyskanie faktury VAT.
 4. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji będzie przesyłane przez Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne w ciągu 2 dni roboczych (pod pojęciem dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) od daty wstępnej rezerwacji na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego.
 5. Forma płatności za usługi: przelew bankowy na konto KZRSS ”Społem” 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15.
  Nr konta: BZ WBK 79 1090 1870 0000 0001 3196 6125.
 6. Ewentualne inne formy płatności powinny zostać uprzednio uzgodnione bezpośrednio z Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym.
 7. Opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) należy dokonać w ciągu 3 dni przed przyjazdem. Prosimy o przesłaniu dowodu dokonania przelewu e-mailem. W przypadku nie dokonania opłaty rezerwacyjnej, konieczne jest zgłoszenie rezygnacji z rezerwacji zgodnie z poniższymi warunkami anulacji rezerwacji pokoi Gościnnych.
 8. Niestawienie się Klienta w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym do godziny 9.00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia usługi, jest równoznaczne z rezygnacją z usługi, jeżeli Klient wcześniej nie powiadomił Centrum.
 9. Anulacje lub inne zmiany dotyczące rezerwacji dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez Rezerwującego pisemnie.
 10. Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Rezerwującego muszą być potwierdzone pisemnie przez Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.
 11. Wszelkie zmiany zarezerwowanych usług uzależnione są od możliwości ich dokonania.

Warunki rezerwacji i anulacji mogą ulec zmianie w zależności od rodzaju oferty (np. rezerwacja grupowa lub rezerwacja na dłuższy okres czasu) i zostaną przekazane Rezerwującemu indywidualnie w procesie składania zamówienia. W przypadku ich braku obowiązują "OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN i ANULACJI".

Warunki anulacji rezerwacji pokoi gościnnych:
 1. W przypadku anulowania rezerwacji na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zamówionej usługi do godz. 15.00, nie pobieramy żadnej opłaty od Klienta.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w dniu rozpoczęcia jej realizacji pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości 100 % kosztu pierwszej doby zarezerwowanej usługi.
 3. Gdy Klient nie zgłosi się lub nie skorzysta z zarezerwowanej usługi w ustalonym terminie bez dokonania wcześniejszej zmiany na piśmie pobieramy od Klienta opłatę anulacyjną w wysokości 100 % kosztu zarezerwowanej usługi.
 4. W przypadku rezygnacji z usługi przez Klienta w trakcie jej trwania z przyczyn od nas niezależnych i nie zgłoszenia jej w dniu poprzedzającym do godz. 15.00, pobieramy od Klienta opłatę w wysokości 100 % kosztu jednej doby zarezerwowanej usługi.
 5. W przypadku anulacji rezerwacji należna Klientowi kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania pisemnej anulacji.


 
REZERWACJA